Bookmark and Share

Směrnice soutěže - Boleslavský pohár 2016

Vydáno dne 01. 05. 2016 (2140 x přečteno)

Pohár se skládá ze soutěží pořádaných jednotlivými SDH okresu Mladá Boleslav. Pohár se pořádá v kategoriích Muži, Ženy a Mladí hasiči (MH). Každý pořádající SDH provádí vyhodnocení soutěže, kterou pořádal. Po ukončení všech dohodnutých kol se vyhlásí celkové výsledky a vítězové putovních pohárů v jednotlivých kategoriích.


 

Směrnice soutěže

Boleslavský pohár v požárním útoku

pořádané pod záštitou

Výkonného výboru OSH Mladá Boleslav

a

Boleslavského deníku

pro rok 2016

1. Organizační pokyny

Pohár se skládá ze soutěží pořádaných jednotlivými SDH okresu Mladá Boleslav. Pohár se pořádá v kategoriích Muži, Ženy a Mladí hasiči (MH). Každý pořádající SDH provádí vyhodnocení soutěže, kterou pořádal. Po ukončení všech dohodnutých kol se vyhlásí celkové výsledky a vítězové putovních pohárů v jednotlivých kategoriích.

 kategorie Muž o pohá ředitele územního odboru HZS Mladá Boleslav

 kategorie Žny o putovní pohár starosty OSH Mladá Boleslav

 kategorie MH o putovní pohár velitele HZSP Škoda auto a.s. ve třech kategoriích

Vítězové putovních pohárů jsou povinni tyto vrátit na začátku poslední soutěže.

Soutěž se organizuje dle platnýh Směnic hasičskýh soutěží vydanýh SH ČMS s úravami popsanými ve stati 6 a 7.

Seznam pohárových soutěží v četně termínů je nedínou přílohou těchto směnic.

 

2. Podmínky pro pořadatele soutěží

Pohárovou soutěž organizuje velitel soutěže a jsou mu podřízeny veškeré služby:

Pořadatelská služba – v průběu soutěž zajišťuje mimo jiné zákaz vstupu cizích osob a diváků do vyhrazeného prostoru pro provedení disciplíny (včetně zákazu koupání osob po dobu soutěže v nárž pro PÚ

Pracovní skupina – musí být určena v dostatečném počtu lidí pro dopravu a odklizení materiálu v zájmu urychlení soutěže

Vyhodnocovací skupina – účast na soutěži zajistí pořadatel včetně časomíy a nástřikových terčů

Rozhodčí – Doporučný počet pro zdárné pořádání soutěže je 12 rozhodčích pro muže a ženy (rozhodčí disciplíny, startér, pomocník startéra, záodčína start, rozhodčí na základně měření a vážení– 2x, rozhodčí u terčů – 2x, časomía – 2x) a 12 rozhodčích pro kategorií MH (rozhodčí disciplíy, startér, pomocník startéra, záodčína start, rozhodčí na základně měřenía vážení– 2x, rozhodčí u terče – 2x, časomíra – 2x). Dostatečný počet rozhodčích zajistí pořadatel společně se sekcí rozhodčích OSHMB

Odvolací komise – stanoví pořdatel soutěže ve složení velitel soutěže, rozhodčí disciplíny a určný zástupce vedení Poháru pokud mají zkoušky rozhodčí. Jinak je nahradí z přítomných rozhodčích, kteří splňují podmíky k účasti v odvolací komisi.

Zdravotní služba – zajistí pořadatel soutěže. Zdravotní služba musí být řádně označena a musí setrvávat na určném místě po celou dobu soutěže. Nezajištění zdravotní služy může vést k neuskutečnění nebo přerušení již započaté soutěže.

Zpracování a vyhlášení výsledků– výledky jednotlivých soutěží předá pořadatel neprodleně po ukonční soutěže v elektronické podobě (Excel) Zpracovateli výsledků poháru. Pořadatel je před začátkem soutěže povinen vyvěsit aktuální průběžné výsledky poháru v jednotlivých kategoriích. Oficiální výsledky poháru, průběžné výsledky a výsledky jednotlivých kol zveřejní zpracovatel výsledků neprodleně na webových stránkách OSH MladáBoleslav ww.oshmb.cz

Rada Boleslavského poháru

   Krajová Marcela – SDH Dlouhá Lhota

 Weber Vlastimil – SDH Chotětov

 Šolc Martin – SDH Sukorady

 Zeman Jan – SDH Bakov nad Jizerou

 Horák Válav – SDH Březno

 Cerman Jiří– SDH Kosořice

 Zpracovatel výsledků– Štěpán Klička


Zdroj: http://www.oshmb.cz/wp-content/uploads/Propozice-BP-2016.pdf